Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

* Thu mua thẻ Viettle, mobi, vina, gate, garena không giới hạn số lượng.

* Auto Viettel 3s/thẻ && sắp ra mắt auto vina 5s/thẻ,

* Mở cổng Viettel 2 xử lý chậm chiết khấu 28 > 31 % từ 7h đến 17h hàng ngày đều cả tháng.

Quý khách hàng cần hỗ trợ API liên hệ qua FB Phạm Ngọc Mạnh để được hỗ trợ ! Trân trọng

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Tích Hợp ( API ) 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Thành viên 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Tích Hợp ( API ) 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 36%
Thành viên 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Tích Hợp ( API ) 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Thành viên 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 33% 33% 33% 32% 32% 32% 32% 32% 33%
Tích Hợp ( API ) 35% 35% 35% 32% 32% 32% 32% 35% 35%
Thành viên 35% 35% 35% 32% 32% 32% 32% 35% 35%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
VIP 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Tích Hợp ( API ) 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Thành viên 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%